Zaměstnávání, pracovněprávní vztahy

Pracovní právo je oblastí práva zabývající se především vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Upravuje pracovní podmínky zaměstnanců, jejich ochranu a stejně tak kolektivní vyjednávání.

V této oblasti jsou služby advokátní kanceláře zaměřené hlavně na uzavírání pracovních smluv a dohod o závislé práci konané mimo pracovní poměr, stejně tak jako dalších nejrůznějších dohod mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, jako je třeba dohoda o hmotné odpovědnosti. Dále advokát svým klientům v oblasti pracovního práva poskytuje právní pomoc v zastupování před soudy ve sporech, které plynou ze vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci ať už jde o spory o ukončení pracovního poměru, spory o vyplacení mzdy a odstupného nebo spory kvůli úrazu či nemoci z povolání.

Pro zaměstnavatele může advokát poskytovat i servis personální problematiky a sledovat vývoj právní úpravy pracovních vztahů, aby vždy byli informovaní a uměli se v pracovně právních vztazích kvalifikovaně rozhodovat.

Poskytování služeb:

  • Právní poradenství ohledně práva a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovním vztahu
  • Porady ohledně ukončování pracovního procesu – způsoby, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
  • Problematika odstupného – rady
  • Zastupování zaměstnavatelů proti zaměstnancům v řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru

Modelová situace:

Jste zaměstnavatel? Potřebujete poradit, jakými všemi povinnostmi jste vůči svým zaměstnancům vázán? Chcete vědět, jaká máte v pracovněprávním vztahu práva a co můžete po svých zaměstnancích vyžadovat?
Chcete s vaším zaměstnancem rozvázat pracovní poměr? Potřebujete radu kdy, za jakých okolností a jakým způsobem tak můžete učinit?

Může vám někdo poradit?

ANO: Právní pomoc vám poskytne advokát a pomůže vám ve všech oblastech dotýkajících se vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Vypracuje pro vás pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, o provedení práce, dohody o hmotné odpovědnosti a jiné. Advokát vás bude zastupovat v soudních sporech vyplývajících z pracovněprávních vztahů a bude dbát o uplatnění vašich zájmů a práv.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.