Obchodní společnosti a družstva, založení, povinnosti

Obchodní právo je oblastí práva, které upravuje vztahy mezi podnikateli navzájem, mezi podnikatelem a státem a někdy i mezi podnikatelem a nepodnikatelem.

Právní pomoc advokáta v tomto odvětví spočívá hlavně v přípravě obchodních smluv, vymáhání pohledávek ať soudní či mimosoudní cestou a třeba i zastupování v exekučním řízení. Advokát pomůže s vyhotovením všech podkladů k založení obchodních společností a jejich zápisů do veřejného rejstříku (www.justice.cz). Jedná se zejména o sepisování společenských smluv a přípravě dokumentů ke změnám ve společnostech, přípravě valných hromad, převodů podílů, změn právních forem společností, snižování a zvyšování základního kapitálu, fúzí a v neposlední řadě i dokumentů týkajících se zrušení a likvidace společností. Právní služby poskytuje advokát ve všech věcech týkajících se insolvenčního řízení, hlavně pak zastupování v takovémto řízení.

Přehled služeb:

  • Obchodní společnosti a družstva, právní služby týkající se zakládání a změn v obchodních společnostech, přípravy valných hromad, zastupování v rejstříkovém řízení apod.
  • Obchodně závazkové vztahy: všechny smlouvy, zajištění pohledávek, právní stanoviska, konzultace
  • Licence, ochranné známky
  • Vymáhání pohledávek, postupování pohledávek
  • Zastupování v soudních řízeních
  • Zastupování v exekučním řízení
  • Zastupování v insolvenčním řízení

Podívejte se na Ceník právních služeb.

Modelové situace:

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.