Změny ve společnostech

Provádíte změnu ve společnosti?
Obchodní společnosti jsou jako živé organismy, mění se v čase, protože změny na trhu se odrážejí ve fungování společnosti, společnost na ně reaguje přizpůsobením se aktuálním podmínkám, což často vyžaduje přijetí řady rozhodnutí týkajících se změn ve společnosti. Tyto změny jsou např.: změny sídla, obchodní firmy nebo předmětu podnikání společnosti, změny společníků společnosti, změny členů dozorčí rady, změny jednatelů společnosti, převody a přechody podílů nebo i zastavení podílu, změny právních forem společností, fúze společností atd., je nutné provést určitým formálním způsobem, který vyústí v zápis změny společnosti ve veřejném rejstříku, přičemž změny musí být navrženy k zápisu do veřejného rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co určitá změna nastane.

Veřejný rejstřík (www.justice.cz (externí odkaz)) je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem předepsané údaje o obchodních společnostech tak, aby odpovídaly skutečnosti. Veřejný rejstřík údaje o obchodních společnostech zveřejňuje a podnikatelé i další osoby podle těchto údajů jednají.

Provedení takovýchto změn je proto do značné míry formální a předpokládá jasně stanovené postupy, jako je např. projednání na valné hromadě, spolu s vyhotovením všech potřebných dokumentů.

Potřebujete pomoci s provedením změny ve vaší společnosti tak, aby vše proběhlo hladce a bez zbytečných průtahů?

Vyhledejte právní pomoc. Advokát vše potřebné k provedení změny ve vaší společnosti připraví za vás. Vypracuje všechny dokumenty a zápis změn do veřejného rejstříku navrhne k provedení.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.