Valná hromada a. s., zápis, organizace

Chcete svolat valnou hromadu?
Valná hromada se svolává nejméně jednou za rok, pokud společenská smlouva nebo stanovy nestanoví něco jiného. Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách v životě společnosti, a proto je nutné, aby její jednání proběhlo řádně, se všemi náležitostmi tak, aby rozhodnutí valné hromady vedla k hladkému fungování společnosti.

Může vám se správným průběhem valné hromady někdo pomoci?

ANO: Obraťte se na advokáta. Advokát zajistí řádný průběh valné hromady tak, aby bylo vše dobře projednáno a byla správně přijata všechna nutná rozhodnutí. Advokát vám zajistí vyhotovení zápisu z valné hromady spolu se všemi potřebnými dokumenty týkajícími se projednané věci.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.