Advokátní úschova

Advokátní úschova je institut, který slouží především k zvýšení jistoty a důvěry při uzavírání smluv. Řídí se usnesením představenstva České advokátní komory (www.cak.cz (externí odkaz))

Používá se zejména k úschově

 • Finančních prostředků v souvislosti:
  • S prodejem a koupí nemovitostí
  • S vypořádáním společného jmění manželů
  • Vypořádání spoluvlastnických podílů
  • V rámci obchodních vztahů
 • Listin např.:

Advokát  tady vystupuje jako nezaujatá třetí osoba, která přebírá do úschovy peníze nebo další možné hodnoty, které jsou předmětem nějakého smluvního vztahu – např. koupě a prodeje nemovitosti (viz občanské právo – nemovitosti). Prostředky úschovy či předměty úschovy pak advokát vydá v případě, který byl s advokátem a účastníky schovací smlouvy dohodnut smluvními stranami (např. při vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí) a dává tím tak smluvním stranám větší míru jistoty, že závazky budou splněny.

Institut úschovy zajišťuje, aby vzájemné závazky ze smluvních vztahů, které nebudou plněny zároveň a většinou dochází k případům, kdy jedno plnění předchází druhému, čili nese to s sebou určitou míru nejistoty, zda bude po splnění závazku jedné smluvní strany splněn i závazek strany druhé, byl pozdější závazek (povinnost) druhou stranou také řádně splněna. Toto vše je možné překlenout právě pomocí advokátní úschovy – uschovaná plnění (např. peníze) jsou vyplacena jen tehdy, když je splněno i protiplnění, pokud není závazek splněn, jsou peníze advokátem vráceny straně, která je do úschovy vložila. Tímto je tedy zvýšena jistota a důvěra stran v uzavíraný smluvní vztah.

Přehled služeb

 • Úschova finančních prostředků, v souvislosti s prodejem a koupí nemovitostí
 • Úschova finančních prostředků v souvislosti s vypořádáním společného jmění manželů
 • Úschova finančních prostředků při vypořádání spoluvlastnictví
 • Úschova finančních prostředků v obchodních vztazích
 • Úschova listin
 • Úschova cenných papírů

Modelová situace

Kupujete nemovitost např. za 4.000.000 Kč?

Chcete větší jistotu, že po zaplacení kupní ceny dojde bez zbytečných průtahů k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí?

Realitní kanceláře nabízejí úschovu kupní ceny zadarmo. Je to však výhodné? Realitní kanceláře nemohou zakládat účty podléhající speciálnímu právnímu režimu pro tyto účely, jako může advokát nebo notář. Tyto účty realitních kanceláří, ať už označované jakkoliv, nevystupují jako prostředky odlišné od finančních prostředků realitní kanceláře a realitní kancelář s nimi může nakládat v zásadě, jak chce – použít pro své platby, hrazení faktur apod.

Pouze advokátní nebo notářská úschova, popřípadě speciální účet u banky vám dává potřebnou jistotu, že s penězi bude zacházeno jen podle smlouvy o úschově.

Notářská úschova stejně jako banka vám tyto služby mohou nabídnout, ale jejich cena je vázána tarify, od nichž se nelze odchýlit, a může být i poměrně vysoká. Navíc případné dodatky ke smlouvě o úschově podléhají náročnějším administrativním pravidlům.

Máte jinou možnost?

Ano, vyberte si advokáta a uzavřete s ním smlouvu o úschově. Advokátní úschova nabízí větší flexibilitu a hlavně je možné se na ceně úschovy dohodnout smluvně.

U advokáta schováte kupní cenu, kterou advokát vyplatí z úschovy prodávajícímu až po provedeném zápisu v katastru nemovitostí. Naše advokátní kancelář vám nabídne i kontrolu kupní smlouvy nebo sepsání kupní smlouvy a veškeré služby spojené s převodem vlastnického práva. Cena úschovy pak může být zahrnuta do odměny za tyto služby.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.