Směnečné právo

Směnka je úvěrovým cenným papírem, ze kterého vyplývá závazek a dává svému majiteli nesporné právo požadovat v určitou dobu určitou částku. Směnka tak může sloužit k zajištění závazku, ale také i jako platební prostředek. Její velikou výhodou je právě směnečná přísnost, která z ní vyplývá. Majitel směnky prokazuje svůj nárok vůči dlužníkovi dostatečně už jen tím, že se prokáže skutečně jako majitel směnky, a tak je směnka velmi účinným nástrojem k zajištění dluhů. Vymáhání směnečných dluhů před soudy je mnohem snazší než vymáhání běžných dluhů nezajištěných směnkou.

Právní pomoc se týká především:

  • Směnky a vystavení směnky
  • Převodu a inkasu směnky
  • Žalob a soudních řízení

Problematika směnečného práva není jednoduchá a pro její formalismus je vždy lepší obrátit se na advokáta.

Právní tip

Potřebujete k zajištění svého závazku vystavit někomu směnku?

  • Nevíte, co vše musí směnka obsahovat, jak ji vyplnit a jaké jsou její druhy?

Jste majitelem směnky?

  • Chcete se u svého dlužníka domoci jejího splacení?

Máte uhradit dluh z titulu směnky?

  • Je po vás žádáno v směnečném řízení před soudem uhrazení dluhu z titulu směnky, a vy ho máte za neoprávněné?

Obraťte se na advokáta. Advokát vám poradí, směnku vyplní. U advokáta můžete směnku i uschovat. Advokát vás na základě plné moci bude zastupovat ve směnečném řízení a pomůže vám dosáhnout vašich práv.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.