Zaměstnání, pracovněprávní vztahy

Pracovní právo je oblastí práva zabývající se především vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Upravuje pracovní podmínky zaměstnanců, jejich ochranu a stejně tak kolektivní vyjednávání.

V této oblasti jsou služby advokátní kanceláře zaměřené hlavně na uzavírání pracovních smluv a dohod o závislé práci konané mimo pracovní poměr, stejně tak jako dalších nejrůznějších dohod mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, jako je třeba dohoda o hmotné odpovědnosti. Dále advokát svým klientům v oblasti pracovního práva poskytuje právní pomoc v zastupování před soudy ve sporech, které plynou ze vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, ať už jde o spory o ukončení pracovního poměru, spory o vyplacení mzdy a odstupného nebo spory kvůli úrazu či nemoci z povolání.

Přehled služeb:

  • Právní konzultace ohledně práva a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovním vztahu
  • Porady ohledně ukončování pracovního procesu – způsoby a práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
  • Problematika odstupného – rady
  • Zastupování zaměstnanců v řízení před soudy o neplatnost výpovědi z pracovního poměru

Modelové situace:

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.