Svěřenský fond

Svěřenský fond je určitý soubor majetku, který jeho vlastník vyčlení a dá do správy svěřenskému správci. Tím, že vlastník předá část majetku svěřenskému správci, přestává být  vlastníkem tohoto vyčleněného majetku. Takto vyčleněný majetek pak nemá žádného vlastníka, ale pouze správce, který k němu může vykonávat vlastnická práva.

Svěřenské fondy lze například využít k ochraně a správě rodinného či firemního majetku. Zajistí se tím bezpečnost majetku a vznikne větší důvěrnost informací.

Svěřenským správcem se může stát každý svéprávný člověk. Je povinnen šetřit a naplňovat správu majetku, který byl dán do svěřenského fondu. Má možnosti s majetkem nakládat, ale vždy s obezřetností ke svěřenému majetku.   

Svěřenský fond musí mít statut sepsaný ve formě veřejné listiny, tedy notářského zápisu.

Svěřenský fond vám pomůže vytvořit advokát.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.