Smlouvy

Potřebujete sepsat obchodní smlouvu?
Během podnikání podnikatelé vstupují do velkého množství obchodně-závazkových vztahů, které jsou hlavní náplní podnikání jako takového. Obchodně-závazkové vztahy jsou realizovány hlavně prostřednictvím smluv, které mají zajistit, aby všechny obchody probíhaly pokud možno řádně, ke spokojenosti smluvních stran, aby smlouvy byly dodržovány, pohledávky byly uspokojeny a povinnosti plněny.

Typicky jde o smlouvy jako: Kupní smlouva, Smlouva o smlouvě budoucí, Smlouva o prodeji závodu, Smlouva o nájmu závodu, Smlouva o úvěru, Smlouva o koupi najaté věci, Smlouva o uložení věci, Smlouva o skladování, Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, Smlouva mandátní, Smlouva komisionářská, Smlouva o kontrolní činnosti, Smlouva o přepravě věci, Smlouva zasilatelská, Smlouva o nájmu dopravního prostředku, Smlouva o zprostředkování, Smlouva o obchodním zastoupení, Smlouva o tichém společenství, Smlouva o otevření akreditivu, Smlouva o inkasu.

Precizní znění smlouvy je důležité pro to, aby byla zohledněna všechna možná úskalí spojená s daným obchodním jednáním a smlouva chránila podnikatele proti případným, přesto velmi častým, problémům v plnění smluvních povinností.

Obraťte se na advokáta, který vám smlouvu připraví, a vy se nemusíte bát, že vás zaskočí nechtěné komplikace. Advokát vám poskytne i konzultace a kompletní poradenství v obchodně-závazkových vztazích, stanoviska k již uzavřeným i do budoucna uzavíraným smlouvám a vy budete vědět, na čem jste.

Podívejte se na ceník právních služeb

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.