Insolvence

Insolvence je způsob, jak vyřešit majetkové poměry dlužníka, aby došlo k co nejvyššímu a poměrnému uspokojení všech jeho věřitelů.

Insolvencí řeší dlužníci svůj úpadek.

Co je úpadek?

Úpadkem definuje insolvenční zákon stav, kdy má dlužník více věřitelů a závazky nezaplacené déle než 30 dnů po splatnosti, přičemž tyto závazky není schopen splatit. Splňuje-li dlužník tyto předpoklady, ocitá se v tzv. platební neschopnosti.
Dlužník – podnikatel se dostává do úpadku také tehdy, je-li předlužen.

Co znamená předlužení?

O předlužení hovoříme v případě, že má podnikatel v souhrnu více závazků než majetku.
Insolvenční zákon používá také výraz hrozící úpadek. Hrozícím úpadkem nazýváme stav, kdy je s ohledem na všechny okolnosti pravděpodobné, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.
Hrozícího úpadku se může na svou ochranu dovolat pouze dlužník!

Ochrana dlužníků v rámci insolvence:

•    ochrana dlužníka před žalobou o vymáhání pohledávky, před exekucí a dalšími způsoby vymáhání dluhů
•    zastavení nárůstu dluhů

Způsoby řešení dlužníkova úpadku:

Sanační:
•    reorganizace
•    oddlužení
Likvidační:
•    konkurs

Fáze insolvenčního řízení:

•    zahájení insolvenčního řízení podáním insolvenčního návrhu
•    rozhodnutí o úpadku dlužníka
•    rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka
•    realizace zvoleného způsobu řešení úpadku dlužníka
•    skončení insolvenčního řízení

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.