Pracovní právo

Pracovní právo je oblastí práva zabývající se především vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Upravuje pracovní podmínky zaměstnanců, jejich ochranu a stejně tak kolektivní vyjednávání.

Právní pomoc se zde týká především oblastí:

  • Práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovním vztahu
  • Ukončování pracovního procesu – způsoby a práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
  • Problematiky odstupného
  • Zastupování v řízeních před soudy

Právní pomoc vám poskytne spolehlivý advokát a pomůže vám ve všech těchto oblastech dotýkajících se vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Vypracuje pro vás pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, o provedení práce, dohody o hmotné odpovědnosti a jiné. Advokát vás bude zastupovat v soudních sporech vyplývajících z pracovněprávních vztahů a bude dbát o uplatnění vašich zájmů a práv.

Pro zaměstnavatele může advokát poskytovat i servis týkající se personální problematiky a sledovat vývoj právní úpravy pracovních vztahů, aby vždy byli informovaní a uměli se v pracovněprávních vztazích kvalifikovaně rozhodovat.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.