Obchodní právo

Obchodní právo je odvětvím práva, které upravuje hlavně majetkoprávní postavení podnikatelů a další vztahy související s jejich podnikatelskou činností. Upravuje i některé vztahy mezi nepodnikateli i některé vztahy mezi podnikateli a státem.
Právní pomoc advokáta v tomto odvětví spočívá hlavně v přípravě obchodních smluv, vymáhání pohledávek a zastupování v exekučním řízení. Advokát dále může pomoci při vyhotovování všech podkladů k založení společností a jejich zápisů do veřejného rejstříku, sepisování společenských smluv a příprav ke změnám ve společnostech ať už jsou to valné hromady, převody obchodních podílů, změny právních forem společností, snižování a zvyšování základního kapitálu, prodeje a nájmy podniků, fúze a nakonec i o rušení a likvidaci společností. Právní pomoc poskytuje advokát ve všech věcech týkajících se insolvenčního řízení, hlavně pak zastupování v takovémto řízení.

Přehled služeb:

  • Obchodní společnosti a družstva, vše kolem zakládání, změn v obchodních společnostech, přípravy valných hromad, zastupování v rejstříkovém řízení apod.
  • Obchodně závazkové vztahy: smlouvy, zajištění pohledávek, licence, ochranné známky
  • Vymáhání pohledávek, postupování pohledávek
  • Zastupování v řízeních před soudy
  • Zastupování v exekučním řízení

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.