Občanské právo

Občanské právo je nejrozsáhlejším odvětvím práva a člověk se s ním v životě setkává nejvíce. Právní pomoc se zde týká hlavně pomoci při:

 • Sepisování smluv
 • Vymáhání pohledávek
 • Řešení rodinných záležitostí
 • Soudních řízení

Potřebujete sepsat smlouvu?

V právní praxi je sepisování smluv jednou z nejběžnějších prací. Nejčastěji se jedná např. o smlouvy:

 • Kupní smlouva
 • Smlouva o smlouvě budoucí
 • Smlouva o převodu nemovitostí
 • Smlouva o zřízení věcného břemene
 • Darovací smlouva
 • Smlouva o dílo
 • Výpůjčka
 • Zápůjčka (půjčka)
 • Nájem
 • Leasing
 • Smlouva o úschově
 • Zprostředkovatelská smlouva
 • Smlouva o společnosti

 Vzory na internetu

Je pravdou, že na internetu lze najít spoustu vzorů smluv, na jejichž základě si může člověk vytvořit smlouvu i bez odborné pomoci.

Problém však nastává, když nedochází k řádnému plnění smlouvy některou ze stran. Podobné vzorové smlouvy jsou totiž zpravidla velmi jednoduché a nepředvídají komplikace, které mohou ve vztahu nastat a často i nastávají. 
Chcete zabránit možným komplikacím?  
Obraťte se proto raději na kvalitního advokáta. Ten vám sepíše smlouvu přesně podle vašich potřeb a zároveň vás taková smlouva ochrání před všemi možnými situacemi a před případnými obtížemi.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.