Nemovitosti - nákup, prodej, pronájem

Advokát vám pomůže při sepisování kupních smluv např. tehdy, je-li prodávána nebo kupována nemovitost, dům, či byt nebo pozemek. V souvislosti s tímto může advokát pomoci s úschovou kupní ceny, s platbou daně z nabytí nemovitosti a se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Stejně tak advokát pomůže se sepsáním darovací smlouvy ohledně nemovitostí a se zápisem vlastnického práva pro obdarovaného do katastru nemovitostí.
Dále může pomoci při potřebě zatěžování nemovitostí věcnými břemeny, zástavním právem.

Nabízíme i právní poradenství ve věcech nájmu a podnájmu prostorů jak bytových, tak nebytových, při převodech práv a povinností v bytových družstvech.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.