GDPR pro subjekty údajů

GDPR přiznává subjektům údajů práva. Jejich účelem je vybalancovat vztah mezi správcem a subjektem údajů. Jsou základním pilířem modelu ochrany osobních údajů v evropském prostoru. GDPR posiluje systém práv subjektů, a to jak v aktualizaci stávajících práv, tak i některými novými právy, jako je např. právo na přenositelnost.

 

Subjekt má právo být informován o zpracování svých osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo.

 

Mezi další práva subjektu údajů patří, která jsou založena na aktivitě subjektu údajů, patří:

·         Právo na přístup k osobním údajům

·         Právo na opravu, resp. doplnění

·         Právo na výmaz

·         Právo na omezení zpracování

·         Právo na přenositelnost údajů

·         Právo vznést námitku

·         Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce

           i profilování

 

Naše kancelář za tímto účelem pro Vás jako subjekt údajů nabízí poradenské a konzultační služby.

Podnikejte ihned jako akciová společnost.
Nabízíme již založenou akciovou společnost se splaceným základním kapitálem 2 000 000 Kč.
Napište nám přes kontaktní formulář.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.