GDPR pro správce

Správce je dle nařízení GDPR osoba, která nese odpovědnost za zpracování osobních údajů.

 

Správce musí mít v pořádku své procesy, postupy, používané evidence a veškerý informační systém, ve kterých vede osobní údaje. Stejně tak správce musí stručně, srozumitelně, transparentně, snadno za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků poskytnout subjektům údajů v okamžiku získávání údajů informace ohledně vedení konkrétních osobních údajů a mít právně podloženou zákonnost jejich zpracování.

 

Naše kancelář nabízí pro správce tyto služby související s řádnou implementací změn týkající se GDPR

·         Zpracování kompletní analýzy podle GDPR, která dokáže odhalit nedostatky napříč celou agendou Správce s návrhem

          vhodného opatření

·         Nabídka poradenství a konzultací z oblasti GDPR

·         Nabídka školení zaměstnanců

·         Vypracování zpracovatelských smluv s obchodními partnery

·         Činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů jak pro veřejné subjekty, tak i pro soukromé subjekty – zajistíme pro

          Vás činnost pověřence pro ochranu osobních údajů, který vykonává pro správce všechny povinnosti vyplývající z funkce

           a je kontaktní osobou pro dozorový orgán

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.