Energetická družstva

Družstvo je specifická právnická osoba, jedná se o neuzavřené společenství osob, které se sdružily (založily družstvo), aby uspokojily nějaké svoje potřeby, případně aby spolu podnikaly. Minimální počet členů družstva jsou 3, maximální počet není stanovený.

Způsob, jak se dostat k levnějším energiím může vést přes založení energetického družstva, jedná se o tzv. komunitní energetiku. Tato záležitost nabývá v současnosti na významu. Základem může být solární elektrárna, nebo bioplynová stanice, či kotelna na zpracování biomasy.  

Solární panely mohou být na střechách paneláků, či jiných bytovek, na protihlukových stěnách, apod.  a mohou sloužit k zajištění dodávek elektrické energie pro členy uvedené komunity, např. členů energetického družstva.

Iniciátorem založení takové energetického družstva může být obec, ale mohou to být i majitelé bytů v několika bytových domech, nebo i jiná bytová družstva. Lze se inspirovat zkušenostmi v Německu, kde lidé mohou sdílet elektřinu z obnovitelných zdrojů a těžit z fotovoltaiky může, kdo chce. V současnosti se i v ČR připravují legislativní změny, které to mají umožnit.

Členové energetických družstev tak mohou dosáhnout na levnější teplo či teplo.

Při budování obecních fotovoltaik mohou pomoci dotace. Jsou vypisovány různé dotační programy.

Družstvo je řízeno orgány družstva. Nejvyšší orgán je členská schůze, statutárním orgánem – výkonným orgánem je představenstvo, kontrolním orgánem je kontrolní komise a případně mohou být stanovami zřízené další orgány. Každý člen družstva má jeden hlas, pokud není stanoveno jinak ve stanovách družstva.

Převod družstevního podílu, není obvykle nijak omezen a družstevní podíl má svou tržní hodnotu.

Pokud uvažujete o založení družstva, nebo již družstvo máte a potřebujete pomoci s orientací.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.