Bytová družstva

Družstvo je specifická právnická osoba, jedná se o neuzavřené společenství osob, které se sdružily (založily družstvo), aby uspokojily nějaké svoje potřeby, případně aby spolu podnikaly. Minimální počet členů družstva jsou 3, maximální počet není stanovený.

Specifickým druhem družstva je „Bytové družstvo“, které je zakládáno výlučně za účelem zajištění bytových potřeb svých členů. Tedy takové družstvo není založené primárně k podnikání. Nicméně může spravovat domy, byty i ve vlastnictví jiných osob. Do určité míry tedy podnikat může, ale nesmí to ohrozit hlavní předmět činnosti, kterým je uspokojování bytových potřeb svých členů. Zisk bytové družstva musí být vždy použit pro řešení bytových potřeb svých členů, případně k rozvoji družstva.

Bytové družstvo vlastní nemovitost – dům, byty a členové družstva jsou primárně nájemníky v takových nemovitostech, nejčastěji jsou nájemníky bytů.

Družstevní výstavba bytů má rozhodně místo na trhu a je to vhodná forma rozvoje bytové výstavby. Pro členy družstva je to rozhodně levnější způsob, jak se dostat k vlastnímu bydlení, než je koupě bytu z developerské výstavby.

Družstva i bytová jsou řízena orgány družstva. Nejvyšší orgán je členská schůze, statutárním orgánem – výkonným orgánem je představenstvo, kontrolním orgánem je kontrolní komise a případně mohou být stanovami zřízené další orgány. U bytových družstev vždy platí, že každý člen družstva má jeden hlas.

Převod družstevního podílu, se kterým je spjato právo nájmu družstevního bytu, není nijak omezen a družstevní podíl má svou tržní hodnotu, která se odvíjí od charakteru bytu, který má převodce v nájmu.

Pokud uvažujete o založení družstva, nebo již družstvo máte a potřebujete pomoci s orientací v legislativě či s plněním zákonných povinností, obraťte se na naši advokátní kancelář.

 

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.